מיתוג ופיתוח שפה גרפית

תהליך מיקוד עסקי וגיבש זהות עסקית, לוגו, כרטיסי ביקור ופיתוח שפה גרפית