עיצוב דף שיווקי דיגיטלי  | שני פרדיאן 

מרצה ומספרת סיפורים