שפה גרפית | שולמית אנג׳ל - אומנית זכוכית

המוצרים השיווקיים שעוצבו בסטודיו: עיצוב גלויה שיווקית, באנר לדף נחיתה וברכות לחגים לשליחה במייל.

עיצוב גלויה
עיצוב באנרים
סטודיו לעיצוב גרפי
עיצוב פוסטים