top of page
לוגו לעלות תועלת

עלות תועלת הוא עסק שיעודו היה לבצע מחקר שוק לפי צורך הלקוח ולתת לו תמונה רחבה ומלאה של המוצרים הקיימים בשוק ברמת האיכות והתמחור ולהגיע עבורו לעסקה הכדאית ביותר. מעבר לתועלת של השגת מוצר במחיר מוזל ובאיכות יקבל הלקוח כערך מוסף חיסכון זמן רב בשל העובדה שמישהו אחר עושה עבורו את העבודה.

בחירה בצבעוניות חזקה ועוצמתית, חיבור בין סימן הברקוד המייצג מחיר מוצר לבין רגלי דמות מתהלכת והכל בתוך מסגרת אחת. החיבור בין הצבעוניות והדימויים הויזואליים מעניקים ללוגו את המשמעות של המסרים שהוגדרו מראש, יוצרים תחושת רצינות ובולטים לעין.

bottom of page