top of page

יצירת זהות עסקית מעוצבת | אורי משיח - אימון להצלחה והשגיות בחיים 

המוצרים השיווקיים - עיצוב וסלוגן: כתיבת סלוגן, עיצוב כרטיס ביקור ודף לסדנאות.

תהליך מיקוד עסקי וגיבוש שפה גרפית עבור אורי משיח מאמן להצלחה והשגיות בחיים. בתהליך המיקוד למדתי כי אורי פונה לאנשים שרוצים לעבור אימון  מיתוך בחירה להעז ולעשות את הדרך הנדרשת, אנשים שמחוייבים לתהליך בדרך לשינוי.

האתגר בתחילת העיצוב - כעסק חדש אורי בחר להמתין עם עיצוב לוגו ולכן היה לי חשוב ליצור עבורו שפה גרפית שתיצג את ההגדרה העסקית והמסרים אליהם הגענו בתהליך המיקוד ותעניק לוה בידול ויזואלי ותציג אותו בצורה מקצועית כמאמן למרות שאין לה לוגו. 
היה חשוב להעביר בעיצוב את הגישה של אורי לתהליך נאימון - תהליך שמיועד רק לאנשים שבוחרים להעז ולעשות את הדרך, אנשים שמחוייבים לתהליך בדרך לשינוי ולהעביר אנרגיה, חום ועוצמה.
בשלב ראשון חיברתי עבור אורי את הסלוגן  ״הבחירה להעז״, איירתי עבורו דמות של אדם קופץ למרחקים אל קרקע יציבה, ובכך העברתי את הערכים שמובילים שלו כמאמן.
על מנת להעביר את הגישה שלו לתהליך יצרתי רקע דינמי בצבע כתום המעניק אנרגיה וחום כמו האש...
כל המרכיבים העיצוביים ביחד עם הסלוגן מהווים בסיס עיצובי לשפה גרפית ייחודית לו שנוצרה במיוחד עבורו, אותה ניתן להתאים לחומרים שיווקיים נוספים בהמשך. 

bottom of page