top of page

עיצוב חומרים שיווקיים | ירדנה ההודית - טיולים להודו

המוצרים השיווקיים עיצוב וכתיבה: עיצוב וכתיבת פלייר ודף נחיתה.

ירדנה ההודית, מארגנת ומדריכת טיולים מאורגנים להודו.   

יצירת שפה גרפית אחידה לפלייר ולדף הנחיתה.

פלייר מעוצב לטיול להודו
bottom of page