עיצוב חוברת דיגיטלית  | ד״ר שי סולן 

מסחר בשוק ההון

עיצוב מדריך לשוק ההון
עיצוב גרפי לחוברת