עיצוב לוגו

עיצוב לוגו | הפורום הרעיוני מחשבתי של אנשי עבודה

עיצוב לוגו להתארגנות שקמה באחת ממערכות הבחירות על ידי חברים במפלגת העבודה ויעודה היה לדון במצב הקיים ולנסות למצוא לו ולהציג חלופות ראויות.