top of page

זהות עסקית ושפה גפית | אורית - מומחית הורות ומשפחה

המוצרים השיווקיים - עיצוב וכתיבה: כתיבת סלוגן, כרטיס ביקור ותמונת נושא לפייסבוק.

אורית מנחת הורים ומשפחה בעלת ערכים ברורים שמתווים את דרך העבודה שלה.
מאמונה כי ראיית הילד, הבנת ה״עולם״ שלו והבנת הצרכים שלו מהווים את נקודת הפתיחה לתחילת התהליך. מאמינה כי חייב להיות כבוד הדדי בין ההורים לילדים והבנה חשוב לאפשר לילד את החופש לפתח אישיות עצמאית תוך שמירה על הסמכות ההורית וכי תפקידם של ההורים להיות מדריכים ומכוונים..

בגיבש השפה הגרפית בחרתי  לתת ביטוי לאישיות הנעימה של אורית ול״אני מאמין״ והערכים שמנחים אותה בתהליך.  בקשתי מאורית ליצור צילום תדמיתי אצל צלם מקצועי שיתן ביטוי להיותה אשת מקצוע סמכותית אבל גם לאישיות הנעימה שלה וכן צילומים מהקליניקה שימחישו את האווירה ויתנו תחושה אותנטית.  גיבשתי שפה גרפית שנותנת ביטוי לערכים המובילים של אורית באמצעות איור המשפחה וצבעוניות שמעבירה תחושה של משפחתיות תחושה של חויבור, נינוחות ושמחה, חום ואנרגיה טובה בין ההורים לילים. 
חיברתי את הסלוגן שאומר ״כלים ליצירת סמכות הורית מכוונת״ והוספתי את הציטוט ״כל מה שילד צריך הוא מבוגר אחד שיאמין בו״

bottom of page