עיצוב גלויה | אורנה ומינה 

בית הספר למקצועות עיצוב הטקסטיל