top of page

עיצוב לוגו

הלוגו, הוא הפנים של העסק והוא מייצג אותו בחומרים השיווקיים המודפסים והדיגיטליים.  חשוב שהלוגו יהיה ייחודי, קליט וזכיר,
מזוהה עם העסק ויתן ביטוי לזהות העסקית שלו - ישדר תדמית, ערכים ומסרים.
לוגו הוא סמל גרפי קטן המורכב מאותיות בלבד או אותיות ואיור והוא סימן הזיהוי של העסק. לכן בתהליך המיתוג בסטודיו, אני מקפידה על יצירת לוגו שנוצר על ״דף נקי״ ואינו מתבסס על חומרים שנרכשו בבנק תמונות. כל לוגו מעוצב ונוצר אחרי תהליך מיקוד ואפיון העסק שאני עוברת עם בעל העסק ונותן ביטוי ויזואלי לזהות העסקית ולסיפור של העסק.

bottom of page