top of page

עיצוב אתרים

לא לעצב אתר ברוב המקרים זה למעשה לבחור לותר על ערוץ שיווקי זמין, נוח וחשוב. זה לא להיות קיים במובנים רבים.
כיום אנחנו מחפשים כמעט הכל בגוגל בין אם בחיפוש בעל מקצוע ובין בחיפוש ישיר לעסק עליו קבלנו המלצה. עסק שאין לו אתר מותר על היכולת להיות נוכח בערוץ שיווקי דומיננט במיוחד ובכך מאבד חלק משמעותי מקהל לקוחות פוטנציאלי. 
לפני תחילת העיצוב קיימת הקפדה בסטודיו על הבנת המטרה של האתר והבנת העסק במטרה ליצור אפיון נכון שיהווה את הבסיס למיפוי האתר, לתכנים ולעיצוב. למבנה האתר יש חשיבות מרובה בשל היותו מורכב מעמודים שונים שהגולש נע בינהם בהתאם לצורך, ולכוונה שלנו להניע אותו לפעולה. אתר ברור, נוח וקל להתמצאות ימשוך את מי שמגיע אליו להשאר, לקרוא את התכנים ויגדיל את הסיכוי ליצירת שיחת מכירה, רכישה ישירה דרכו או סגירת עסקה. 

bottom of page