top of page

עיצוב מצגות

מצגת, היא כלי ויזואלי שמטרתו לעביר מסר או מידע. היא יכולה לעמוד בפני עצמה  או כחיזוק והשלמה להרצאה.
המצגת יכולה לעמוד בפני עצמה ולהשלח במייל לקהל יעד מוגדר, להיות חלק מאתר או מסמך שיווקי או  שהיא יכולה להוות חלק מהרצאה, אירוע מכירתי או פרזנטציה. מבנה המצגת ישתנה בהתאם לדרך בה תוצג לקהל היעד שלה ולמטרה עבורה נועדה. מצגת שאינה חלק מהרצאה או פרזנטציה ע״י אדם, תהיה מפורטת יותר על מנת להעביר את המידע הנדרש בצורה ברורה. מצגת שהיא חלק מהרצאה מהווה אמצעי משלים למרצה. המסר הויזואלי משלים וממקד את המסר שהקהל שומע. המצגת מאפשרת המחשה ויזואלית ומתן דגש ומיקוד לנושא המוצג בצורה מצומצמת שאינה מתחרה בדברי המרצה. היא יכולה לכלול מרכיבים כמו טקסט, תמונה, סרטונים, גרפים וכל אלמנט גרפי שיעביר מסר ומידע. חשוב לבנות את המצגת כמוצר משלים לשפת המותג ובמידה ואין כזו חשוב שתבנה בצורה מקצועית שתשקף את התדמית הרצויה.

bottom of page