top of page

מיתוג | STARS - השקעות נדל״ן בארה״ב

המוצרים השיווקיים - עיצוב וכתיבה: כתיבת סלוגן. עיצוב לוגו, כרטיס ביקור, נייר מכתבים, פולדר ותמונת נושא לפייסבוק.

ברת STARS רוכשת נכסים בארה״ב. מטרת הרכישה אינה למטרות מגורים אלא להיות ערוץ השקע עבור לקוחות מהארץ.

האסטרתגיה שנבעה מתהליך המיקוד שעברתי עם החברה, יצירת מיתוג שיתן ביטוי למסר שרכישת הנכס אינה נעשת במטרה לספק במקום מגורים אלא במטרה ליצור השקעה כלכלית שתהיה בסיס ליצירת ביטחון כלכלי.  שם החברה היה עובדה קיימת והיה גורם משפיע על תהליך העיצוב. כדי להמנע ממסר או יצירת תדמית של חברה העוסקת בנכסים ולחדד את המסר של יצירת עתיד כלכלי בטוח, נמנעתי מלעשות שימוש בעיצוב בצורה של בית ונתתי דגש על המבט אל העתיד ויצירת אופק חדש. את התהליך התחלתי בחיבור הסלוגן ״הדרך לעתיד כלכלי בטוח״ - השקעות נדל״ן בארה״ב, שהיווה את הבסיס לתהליך העיצוב. ע״י בכך נתתי ביטוי ברור למסר. יצרתי כוכב ובתוכו דרך שמובילה קדימה. הדרך מחלקת את הכוכב לשני חלקים, לכל חלק הענקתי צבע שונה ובכך יצרתי חיבור בין שני צבעים היוצרים תחושות משלימות. הכחול משדר תחושת ביטחון ומעבר הצבעים מכתום לצהוב יוצר תחושה של התחדשות, זריחה ויצירת חדש.‬‮ ‬

bottom of page