top of page

עיצוב חומרים שיווקיים לדפוס ולדיגיטל | פורום טכנולוגיות הנדסיות

המוצרים השיווקיים שעוצבו בסטודיו: מיתוג ביתנים, קטלוג, באנרים לאתר ודפים דיגיטליים, גלויות, פלאיירים, מודעות, פייסבוק.

החברה מתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק מכשירים רפואיים וציוד דנטלי מתקדם.

החברה הגיעה אל הסטודיו עם מיתוג קיים ושפת מיתוג מוגדרת. בעיצוב עבור החברה אני מעצבת בתוך הכללים והמסגרת הקיימת ובהתאם לצורך מעדכנת ומפתחת את השפה העיצובית למצרים השונים תוך שמירה על קו עיצובי נקי, עיצוב מינימליסטי, המשלב את המכשירים, תמונות רפואיות וקוים גרפיים נקיים. העיצוב מדבר בשפה עכשוית מתאימה לעולם הרפואי ומשדר מקצועיות.

העבודה השוטפת עם החברה כוללת את מיתוג טבליות SuperTabs, מותג של החברה - עיצוב לוגו ופיתוח שפה גרפית לחומרים שיווקיים.

עיצוב קטלוג דיגיטלי דף חזית
עיצוב קטלוג מוצרים דנטליים
עיצוב אייקונים
עיצוב באנר לאתר חברה
עיצוב באנרים לאתר חברה
עיצוב ביתן לכנס דנטלי
עיצוב מודעה לכנס מקצועי
תצוגה של מודעה
מיתוג ביתן לכנס מקצועי
עיצוב גרפי לקירות ביתן
עיצוב גרפי למודעה
עיצוב מודעה
מיתוג ביתן לכנס מקצועי
עיצוב גרפי לקיר בביתן ממותג
עיצוב גרפי לביתן לכנס דנטלי
עיצוב פלייר לשיווק מוצר
עיצוב רולאפ שיווק מכשירים דנטליים
עיצוב פלייר לשיווק מוצר
עיצוב לוגו מוצר
עיצוב דף לאתר חברה
עיצוב ברושור לשיווק טבליות
עיצוב ברושור לשיווק טבליות
עיצוב גלויה
עיצוב מודעה דיגיטלית
עיצוב פליי שיווקי
עיצוב אריזה
עיצוב לפייסבוק
עיצוב מודעה לשיווק מוצר דנטלי
עיצוב גלויה
עיצוב מודעה לפייסבוק
הזמנה לוובינר
עיצוב גרפי להזמנה לוובינר
עיצוב הזמנה לוובינר
bottom of page