top of page

עיצוב חומרים שיווקיים לדפוס ולדיגיטל | משרד הכלכלה והתעשייה

המוצרים השיווקיים שעוצבו בסטודיו: עיצוב לוחות שנה, עיצוב מדריך דיגיטלי ומודפס, עיצוב לבלוג ודפי נחיתה נלווים, דף שיווקי דיגיטלי, באנרים ודפי מידע.

עיצוב עבור משרד הכלכלה והתעשייה.

עיצוב חומרים שיווקיים דיגיטליים ומודפסים - חלק מהעבודות מותאמים לשפה הגרפית של המשרד ואחרות מעוצבות בהתאם לצורך של הפרויקט.   

עיצוב דף נחיתה למשרד הכלכלה
דף נחיתה למשרד הכלכלה
עיצוב חוברת חזית ודפים פנימיים
עיצוב חוברת
עיצוב מדריך
עיצוב חוברות למשרד הכלכלה - עמודים פנימיים
עיצוב מדריך דיגיטלי
עיצוב מדריך למשרד הכלכלה
עיצוב אייקונים למדריך דיגיטלי
עיצוב לוח שנה 2021
עיצוב קיר למשרד הכלכלה עם מפה מחולקת לאזורים
עיצוב לוח שנה עם איור מפה