top of page

מיתוג | בית הספר למקצועות עיצוב הטקשטיל - אורנה ומינה

המוצרים השיווקיים שעוצבו בסטודיו:  עיצוב  גלויה, באנרים וניוזלטר.
 

אורנה ומינה מעצבות טקסטיל לבית הקימו את בית הספר למקצועות הטקסטיל לבית.

האתגר: חיבור בין המותג ״אורנה ומינה״ תוך יצירת בידול ויזואלי בין הסטודיו לבין בית הספר.

דף נחיתה במחשב

הפתרון:  שמרנו על הלוגו של אורנה ומינה במיתוג בית הספר. יצרתי הפרדה ויזואלית בין בית הספר לבין העסק בפיתוח שפה גרפית יחודית ואחידה לחומרים השיווקיים של בית הספר. העיצוב מחבר בין הרצון ליצור עיצוב שמשדר לימודים לבין עולם הטקסטיל והעיצוב. עשיתי שימוש בפונט המדמה כתב יד הרשום על רקע של לוח עליו ציור של וילון.

עיצוב דף נחיתה
עיצוב באנרים
עיצוב גלויה
עיצוב באנר
bottom of page