top of page

מיתוג | יובל בלייר מטפל ברפואה סינית ויפנית

המוצרים השיווקיים - עיצוב וכתיבה: שידרוג לוגו, כרטיס ביקור, כרטיס טיפולים, מצגת, שלט, גלויה ורולאפ כולל כתיבת טקסטים.

יובל מטפל ברפואה סינית ויפנית. במהלך הקריירה יובל, עבד 3 שנים במחלקה לרפואה משלימה באסף הרופא תוך שיתוף פעולה עם המלקה האורתופדית. כיום כבעל קליניקה עצמאית יובל משתף פעולה עם הרפואה הקונוונציונאלית במידת הצורך.

כתוצאה מתהליך המיקוד והאפיון, הוחלט לתת דגש על שיתוף הפעולה של יובל עם הרפואה הקונווציונאלית ולתת לטיפולים של יובל מעמד של טיפול רפואי במטרה לקרב קהלים שלא מתחברים לתחום של יובל. שידרגתי את הלוגו של יובל, בניתי אותו מחדש ושיניתי את הצבעוניות.  בחרתי בקו נקי, כמעט סטרילי בשילוב עם הצבעים יצרתי נראות המשרה רוגע וניקיון כמו במרפאה. צורת הלוגו משמשת כאלמנט גרפי שמשולב ברקע ובכך ובאמצעות האיור שלו מחבר בין הרפואה הסינית לרפואה הקונוונציונאלית. ברולאפ ובגלויה שילבתי צלומים של יובל על מנת לתת לו ביטוי מקסימלי וליצור אותנטיות ואמינות. הטקסטים מעבירים את ה״אני מאמין״ המקצועי של יובל ומייצגים אותו גם שלא בנוכחותו ויוצרים הנעה לפעולה.

bottom of page