top of page

המוצרים השיווקיים שעוצבו בסטודיו: לוגו ונייר מכתבים.
 

העמותה לאיחוד והתייעלות בשלטון המקומי שמה לה למטרה לקדם את נושא איחוד הרשויות ולהביא לשילטון מקומי יעיל יותר.

עיצוב הלוגו כולל שימוש בצורות גרפיות המזכירות מבנה של בתים החיבור אל סימן ציון המקום מעבירים את המסר כי מדובר בעיניין מקומי ולא ארצי. זכוכית המגדלת המחוברת לסימן ציון המקום מעבירה מסר של בדיקה ובקרה. הצבעונית מעניקה תחושה של שקט ויציבות.

עיצוב לוגו לעמותה
bottom of page