top of page

מיתוג כנס | איגוד קרנות הגידור

המוצרים השיווקיים שעוצבו בסטודיו: עיצוב לוגו, מסכים, שולחנות ודלפקים, מצגת וקאפות.

מיתוג כנס העשור של איגוד קרנות הגידור.

האתגרים בתחילת ההלי היו - יצירת לוגו שיאזן בין העולם הפיננסי, רצינות לבין חגיגות העשור, העברת מסר של גלובליות ומתן ביטוי לעיר ת״א מבלי להראות את תמונת קו החוף שחזרה בעיצובים קודמים. כמו כן היה צורך בפיתוח שפה גרפית שתיתן מענה לאלמנטים הגרפיים השונים ותראה טוב גם בדפוס וגם על גבי המסכים.

על מנת לתת מענה למסרים הללו, בחרתי לעשות שימושבצבעים שיתקשרו עם צבעי הלוגו של האיגוד, הוספתי בלוגו צבעוניות שמחה ואלמנטים שיוצרים חושה שלתנועה ואת מפתת העולם. יצרתי תמונת רקע ששמשלבת צילום של העיר ת״א, אנשי עסקים וסמלים המאפיינים את המסחר בבורסה.

bottom of page