top of page

מיתוג | CONSULIA - ניר אלעד

המוצרים השיווקיים שעוצבו בסטודיו: לוגו כרטיס ביקור ועיצוב לפייסבוק.

ניר אלעד יועץ עסקי ושיווקי ומתמחה בגיבוש אסטרטגיה עסקית. ניר צמח במשרדי הפרסום המובילים ובחברות גדולות בתפקידי ניהול שיווקי. נקודת המוצא של ניר שכל עסק צריך אסטרטגיה שתקבע מה יהיה תהליך השיווק.
ניר בשיתוף פעולה עם הלקוח ממקד את ההגדרות והמסרים של העסק, קובע אסטרטגיה ומתווה תהליך שיווקי בסופם הוא עוזר לעסק לפרוץ ולהצליח.

עיצוב לוגו הממחיש במבנהו תהליך של מיקוד ממרכזו מתבצעת פריצה והתקדמות. שימוש בקוים ישרים ובפונטבעחל קוים חדים יחד נוצרת תחושה של רמינות ומקצועיות. הבחירה בצבע הכחול כהה נותנת תחושה של עומק, שקט ורצינות.

bottom of page