top of page

יצירת שפת מותג | חשיבה הורית - קלאודיה כץ, מנחת הורים

המוצרים השיווקיים סעוצבו בסטודיו: דפי מידע שיווקיים דגיטליים ומודפסים, עיצוב פוסטים לפייסבוק ותבנית עיצובית למצגות.

קלאודיה כץ היא מנחת הורים המעבירה סדנאות, הרצאות וייעוץ אישי מאמינה כי ע״י אימוץ של ״חשיבה הורית״ -  8 יסודות המהווים עקרונות בסיסיים להתנהלות נכונה כדרך חיים, ניתן לממש את ההורות שאתם שואפים להגיע אליה.

ייצירת מסגרת עיצובית המשתמשת בצבעים ירוק וכחול שימוש בקוים חדים ומעוגלים יוצרת תחושה של תנועה ושינוי ומעבירים תחושה של רעננות והתחדשות לצד יציבות ושקט. שימוש בתמונות המחברות בין המסרים והערכים של ״חשיבה הורית״, לבין עולם הילדים ולא עוד שימוש בצילומי משפחה הנפוצים בתחום. התמונות מתחלפות בהתאם לנושא ההרצאה או המידע שמוצע בכל אחד מהחומרים השיווקיים אך שומרות על אותה מסגרת ורעיון עיצוביים. 
התוצאה - עיצוב גרפי בעל מסגרת אחידה היוצר שפת מותג המזוהה עם ״חשיבה הורית״, פונה להורים ממקום של תמיכה, רצינות, חשיבה ונגיעה בצורך הריגשי, החיבור בין הכותרות לאלמנטים הגרפיים מחדדים את הצורך/הבעיה ומתן הפיתרון. העיצוב הגרפי מדבר ופונה לנשים וגברים כאחד ויוצר תדמית רצינית, עיניינית ויצירתית המאפשרת להורים ממגזרים וסטטוסים שונים להתחבר לערכים של חשיבה הורית.

bottom of page