לוגו מחלקת הפריות

עיצוב לוגו שנועד לייצג את מחלקת הפריות באחד מבתי החולים.

צבעי הלוגו מחברים בין נשיות לשקט ורוגע וצורתו ממחישה כי מדובר בתהליך ההפריה.