top of page

מיתוג | מיטל - סטייליסטית

המוצרים השיווקיים - עיצוב וכתיבה: לוגו וסלוגו, כרטיס ביקור ותמונת נושא לפייסבוק.

מיטל, סטייליסטית ומאפרת עובדת רק עם נשים. מיטל מאמינה שבאמצעות שינוי חזותי ניתן להשפיע על הדרך בה שהסביבה תראה את האישה ותתיחס אליה וכי האופן בה הסביבה תתפוס אותה תשפיע על הצלחתה דבר שיעזור לעבור תהליך של חיזוק הביטחון העצמי ושיפור התדמית שלה בעיני עצמה. הקהל שמיטל בקשה לפנות אליו הן נשות קריירה או נשים ללא תעסוקה  שרוצות לעבור תהליך של שינוי תדמיתי, נשים בוגרות שכבר עשו דרך בחיים.

עיצבתי לוגו המחבר בין פרופיל פנים של אישה מביטה קדימה לבין מראה ובכך נתתי ביטוי לראיית האישה את עצמה וגם את להתבוננות שלה על איך החברה רואה אותה. חיברתי סלוגן המחדד את המסר ועשיתי שימוש בצבע סגול המחבר לעולם הנשי כשהגוון שנבחר משדר בגרות. 

bottom of page