top of page

עיצוב גרפי לחומרים שיווקיים | ישעיהו ראיית חשבון וייעוץ מס, ברי ישעייהו

המוצרים השיווקיים שעוצבו בסטודיו: תמונת נושא לפייסבוק, רולאפ, באנרים ודף נחיתה.

ישעיה ראיית חשבון וייעוץ מס וברי ישעיהו - מומחה לתכנון פרישה וייעוץ מס, משרדים המלווים חברות ועסקים קטנים בכל הקשור לניהול נושא המיסוי ומלווים פורשים ממקומות עבודה על מנת לעזור למצות את הזכויות שלהם מול רשויות המס.   

בתהליך העיצוב בחרתי לעשות שימוש בתמונות אווירה המשדרות חופש במטרה להראות את החופש בו זוכים לקוחות המשרד כתוצאה מהרווחים וההתנהלות הכלכלית הנכונה ולא להשתמש במספרים, טפסים, מחשבון... ושאר הסמלים הויזואליים המאפיינים את תחום הייעוץ מס וראיית החשבון.והתרכזנו בערך המוסף שזוכים לו לקוחות המשרד כתוצאה מהשירות לו זכו.

bottom of page