top of page

מיתוג | עדו חיים רוזנטל - צלם, אמן

המוצרים השיווקיים - עיצוב וכתיבה: עיצוב לוגו ושם, עיצוב כרטיס ביקור מתקפל, מיתוג סדנאות והרצאות,  עיצוב אתר ופוסטים לפייסבוק.

עדו הוא צלם רחוב, אמן, האמנות של עדו מחברת בין צילום לכתיבה. בנוסף הוא מקיים הרצאות וסדנאות בנושא. עדו מסתובב ברחוב עם המצלמה ומחפש סיפורים אותם הוא מצלם. עדו נחשף לסיפור, רגע בחיים של אנשים אחרים ומתוכו לסיפורו האישי שלו, אותו הוא חושף במילים המצטרפות לתמונה מאותו רגע הצילומים מאבדים את הקשרם המקורי והוא יוצר חיבור חדש בינם לבין חייו, מחשבותיו - הסיפור האישי שלו.  מי שנחשף לאמנות שלו נחשף תחילה לסיפור של עדו ומקבל אפשרות להביט אל עולמו האישי ולהחשף לעצמו מנקודת מבט חדשה, שונה.

בסדנאות עדו מלמד איך להתבונן על הרחוב בנקודת מבט שונה מזו שאנו רגילים וכיצד לזהות את הסיפור שברחוב.

המסר העיקרי הוא, עיצוב לוגו ייחודי המעביר את המסר - מה שאתה רואה זה לא מה שאתה רואה... השתמשתי בדימוי של אנפה המסתובבת במים ומחפשת דגים שיעברו לידה, כאשר האנפה מתכופפת למים היא דמותה משתקפת אבל בצורה אחרת. הבחירה להשתמש ב״חשיפה״ נותן ביטוי לתהליך שעדו חווה מרגע שהוא יוצא לרחוב ועד לחוויה של מי שמתבונן בתמונות וקורא את הטקסטים. את העובדה שמה שאנחנו רואים במבט ראשון זה לא מה שמוצג. הטכניקה בה השתמשתי נראת כמו משיכת מכחול שגורמת לצופה לעצור ולחשוב. המינימליזם והטכניקה יוצרים חיבור לעולם האמנות.  עדו מדבר אל קהל בארץ ובחו״ל ולכן השימוש בשם וטקסטים באנגלית. על מנת לתת טעימה ולהמחיש את האמנות של עדו עיצבתי לו כרטיס ביקור מתקפל כשבצידו הפנימי אחד מצילומיו והטקסת שלו. הקו העיצובי ממשיך את הקו המינימליסטי הנקי.

במיתוג ההרצאות והסדנאות, חילקתי את השם ״מעבר לרחוב״ בין התמונה לרקע ובכך נתתי לו ביטוי ויזואלי משלים.

bottom of page