עיצוב אתר | עדו חיים רוזנטל 

צלם רחוב, סדנאות והרצאות (בניית האתר-  kull-air)