עיצוב חוברת דיגיטלית  | משרד הכלכלה והתעשייה 

מדריך כללי מקור ואימות מקור בהסכם הסחר החופשי ישראל – ארה"ב

עיצוב חוברת דיגיטלית למשרד הכלכלה
עיצוב חוברת דיגיטלית למשרד הכלכלה
עיצוב מדריך למשרד הכלכלה