top of page

יצירת שפה גרפית לחומרים שיווקיים לכנסים | פלאנט-דיטק

המוצרים השיווקיים שעוצבו בסטודיו: דפי מידע שיווקיים מודפסים, רולאפים, מיתוג ביתן, מצגות ועיצוב באנרים.
 

חברת פלאנט-דיטק מפתחת מערכות הבודקות את השילוב בין תנאים סביבתיים בעולם לפנוטיפ של הצמחים וע״י כך יכולה לקבוע מה הם המרכיבים ותנאי הנדרשים לגידול אופטימלי של הצמח בתשואה גבוהה ומהירה יותר בסביבת הגידול שלו. 

האתגר: החברה פנתה לסטודיו רונית לפיתוח שפת מותג לחברה, בשלב זה לחברה היה רק לוגו. היה חשוב להזהר בשלב העיצוב ממתן תחושה של משתלה או עסק לגידול צמחים.

תמונות מביתן ממותג בכנס מקצועי

הפתרון:  לאחר הכרת החברה  ההחלטה הייתה ליצור קו עיצובי נקי שיעביר את המסר שמדובר במחקר. העיצוב משלב בין צילומי צמחים לרקע נקי סטרילי, רקע לבן בשילוב פלטת צבעים בגוונים של ירוק המחברת אל עולם הטבע והצמחים מבלי להראות כמו משתלה. העיצובים משלבים גרפים ושרטוטים עם תמונות שצולמו בתנאי עבודה של החברה. הצילומים חושפים את המכשור בעציצים בלי לנסות לייפות את המראה ומעבירית תחושה של מעבדה.

עיצוב דפי מידע לחברה
עיצוב רולאפ לכנס מקצועי
עיצוב רולאפ לכנס מקצועי עם גרפים
מיתוג ביתן ורולאפים
עיצוב מצגת משקיעים
עיצוב מצגת משקיעים דוגמת עמודים
באנר בסלולרי
עיצוב באנרים
עיצוב 3 פליירים תואמים עם מאמאים
עיצוב פליירים עם גרפים
עיצוב גרפי לפלייר
עיצוב ברושור
עיצוב רולאפ
עיצוב רולאפ
bottom of page