top of page
לוגו לערכת קלפי מנדלות

״זמן גדילה, היא סדרת קלפים מובני מסרים המבוססת על ציורי מנדלות שצוירו על ידי עינת אוריאלי. מטרתה של ערכת הקלפים להתוות דרך שינוי והתפתחות. עינת עברה תהליך משמעותי מאוד בחייה והצליחה לערוך בהם שינוי עצום והיא בחרה להעניק מהניסיון שלה לאחרות.

עיצוב לוגו הבנוי מספירלה, יוצר תחושה של שינוי והתפתחות, הוספת איור של עלים שהחיבור בינו ובין גווני הירוק מעבירית מסר של צמיחה. הצבע הסגול מחבר אל העולם הרוחני ומעניק עוצמה נשית. הבסיס הישר שכתוב בו ״זמן גדילה״ מעניק יציבות ורצינות לתהליך. בחירת הצבעים והצורות יחד עם שם הערכה מעבירים את המסרים בצורה ברורה ומדוייקת.

bottom of page