top of page
לוגו לתמליל פלוס

חברץ תמליל פלוס מעניקה שירותי תמלול משפטיים ולמחקרים אקדמיים. 

בתהליך המיתוג למדתי שהיתרון המשמעותי ביותר של החברה היא ההבנה שלפעמים המשמעויות של הדיאלוגים נמצאים דוקא בין המילים - בשתיקות, באינטונציה, בנימת הדיבור, בהפסקות הדיבור...
בעלת החברה מעניקה ללקוחותיה יחס אישי ואמפתי תוך הבנה שפעמים רבות מדובר בנושאים רגישים.

על מנת לתת מענה למסרים שעלו בתהליך בחרתי לתת ביטוי ל״פלוס״ הן כמילה והן בביטוי ויזואלי.

שילבתי בין פונט ישר ומדוייק המעביר תחושת ביטחון ומקצועיות לפונט בכתב יד שנותן מענה להתייחסות האישית של כל לקוח. וחיזקתי את המסרים בצבעוניו החמה שמשלבת בין אפור חם  לכתום.

bottom of page