עיצוב לוח שנה  | משרד הכלכלה והתעשייה 

לוח שנה דו צדדי, בכל חודש קיים מידע על פעילות בעולם בשנה שחלפה | 2020-2021

עיצוב לוח שנה